अप्टिकल सेन्सर - फोटो डिटेक्टर - सीडी सेल

छवि भाग नम्बर विवरण स्टक किन्नुहोस्
NSL-5112

NSL-5112

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

PHOTOCELL CDS 700OHM TO-18

स्टक मा: ८५,२७१

$1.29000

PDV-P5001

PDV-P5001

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

PHOTOCELL 8K-16K OHM 11MM

स्टक मा: ४९,५४९

$2.22000

PDV-P5002

PDV-P5002

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

PHOTOCELL 12K-30K OHM 11MM

स्टक मा: ४९,५४९

$2.22000

PDV-P8102

PDV-P8102

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

PHOTOCELL 9K-20K OHM 5.10MM

स्टक मा: ४९,५४९

$2.22000

PDV-P8005

PDV-P8005

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

PHOTOCELL 40K-120K OHM 5.10MM

स्टक मा: ४९,५४९

$2.22000

NSL-19M51

NSL-19M51

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

PHOTOCELL

स्टक मा: १०२,८०३

$1.07000

NSL-06S53

NSL-06S53

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

PHOTOCELL

स्टक मा: ३०,६९०

$3.91000

NORPS-12

NORPS-12

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

PHOTOCELL

स्टक मा: ३७,२६७

$3.22000

NSL-5152

NSL-5152

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

PHOTOCELL CDS 400OHM TO-18

स्टक मा: ८५,२७१

$1.29000

NSL-4140

NSL-4140

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

PHOTOCELL CDS 250OHM TO-18

स्टक मा: २६,७२६

$4.49000

NSL-5540

NSL-5540

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

PHOTOCELL CDS FLAT LENS TO5 HERM

स्टक मा: २४,०२९

$5.41000

PDV-P8103

PDV-P8103

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

PHOTOCELL 16-33KOHM

स्टक मा: ११२,३५९

$0.89000

NSL-6910

NSL-6910

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

PHOTOCELL

स्टक मा: ८,७९२

$12.51000

PDV-P9001

PDV-P9001

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

PHOTOCELL 4K-11K OHM 4.20MM

स्टक मा: ५८,८२३

$1.87000

PDV-P8001

PDV-P8001

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

PHOTOCELL 3K-11K OHM 5.10MM

स्टक मा: ५६,४१०

$1.95000

PDV-P9003

PDV-P9003

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

PHOTOCELL 16K-33K OHM 4.20MM

स्टक मा: ५८,८२३

$1.87000

NSL-5910

NSL-5910

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

PHOTOCELL CDS TO-8 HERMETIC

स्टक मा: १९,९०८

$6.53000

NSL-6510

NSL-6510

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

PHOTOCELL CDS TYPE 5 FLAT TO-5

स्टक मा: ४६,१२१

$2.38500

PDV-P8101

PDV-P8101

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

PHOTOCELL 4K-11K OHM 5.10MM

स्टक मा: ४९,५४९

$2.22000

PDV-P7002

PDV-P7002

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

PHOTOCELL CONDUCT CDS 0.263X.249

स्टक मा: ७८,०१४

$1.41000

Top